Flexibel traject Heverlee (FLLLEX) | UCLL

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Droom je ervan om als leraar lager onderwijs kinderen te helpen groeien? Denk jij - net als wij - na over wat goed onderwijs kan zijn voor alle kinderen? Kan je je eigen leerproces uitstekend zelfstandig organiseren? En heb je een bachelor- of masterdiploma op zak?

We vragen aan jou om je hele persoon aan te spreken, om kennis en vaardigheden te onderwijzen vanuit geloof in de toekomst van de kleine en de grote wereld en vanuit belangstelling voor wat kinderen beweegt en kan doen bewegen. 

Zie je dat zitten? Dan is het flexibel traject van de bachelor Lager Onderwijs zeker iets voor jou. Lees verder en neem bij vragen contact op met:

katrin.ceulemans@ucll.be

Er zijn 4 opties

Jouw programma wordt bepaald op basis van je vooropleiding en eventuele vrijstellingen

1. Flllex 2.1 & 2.2

Heb je een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid? 
Dan volg je een tweejarig studietraject van max. 120 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

2. Flllex 1 bako

Heb je een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs? 
Dan volg je een eenjarig studietraject van max. 60 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

3. Flllex 1 baso/slo

Heb je een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs? 
Dan volg je een studietraject van anderhalf jaar van max. 90 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

4. Flllex + buitengewoon onderwijs

Heb je een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid en heb je interesse in lesgeven in het buitengewoon onderwijs? Dan volg je een voltijds tweejarig studietraject van 151 studiepunten. Dit kan enkel als voltijdse student. Dit traject wordt om de twee jaar ingericht tijdens de even jaren.

Samen met een team van geëngageerde experten begeleiden we jou om te bewegen en bewogen te worden naar goed leraarschap.

Katrin Ceulemans

Nieuw voor werkzoekenden

Vanaf september 2021 kunnen werkzoekenden het flexibel traject voor lager onderwijs volgen met een VDAB-contract.

LIO-statuut (Leraar in Opleiding)

Heb je fase 1 van de opleiding met glans afgerond, dan kan je in fase 2 van de flllexopleiding een LIO-statuut aanvragen. Als je een LIO-student bent,  vervalt de klassieke stage-aanpak en heeft de leraar in wording de kans om binnen zijn werkcontext en met de begeleiding van ervaren collega’s en coaches vanuit de opleiding te groeien naar competent leraarschap.

Het LIO-statuut wordt toegekend onder een aantal voorwaarden:

  • Je volgt de educatieve bachelor lager onderwijs (traject werken en studeren).
  • Je vraagt het LIO-statuut aan in een gesprek met de directie van zijn werkplek en schrijft een motivatiebrief ter attentie van de stagecoördinator, Katrin Ceulemans, om in aanmerking te komen voor het LIO-statuut.
  • De school schrijft jou in als leraar in opleiding met een minimum lesopdracht van 50% op jaarbasis in het officieel of vrij gesubsidieerd onderwijs.

Veelgestelde vragen

De lessen vinden plaats op Campus Hertogstraat in Heverlee op:

  • dinsdag tussen 17.45 en 22.00 u.
  • woensdag tussen 14.00 en 20.15 u. (tot 20.30 u. voor de lessen Frans)
  • zaterdag tussen 8.45 en 13.00 u. (even weken on campus - oneven weken online)

Vanaf academiejaar 2025-2026 zullen de lessen op zaterdag vervangen worden door lessen op maandag- of donderdagavond.

Is deze opleiding haalbaar in combinatie met voltijds werken?
Openvouwen
Hoe worden de stages georganiseerd?
Openvouwen
Wanneer zijn de examens?
Openvouwen
Welke vrijstellingen kan ik krijgen?
Openvouwen
Kan je werken in het lager onderwijs zonder een bewijs van pedagogische bekwaamheid?
Openvouwen
Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?
Openvouwen
Hoeveel bedraagt het studiegeld?
Openvouwen
Kan ik deze opleiding volgen als werkzoekende?
Openvouwen
Start in september gemist?
Openvouwen
Lagere school opleiding

Ben je er klaar voor? wat nu?

Stap 1: plan een intakegesprek

Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans (katrin.ceulemans@ucll.be). Laat je gegevens achter en we ontmoeten elkaar op de campus. Tijdens een online infodag maken we op voorhand een afspraak met jou om te videobellen. 
 

Stap 2: diploma(‘s) hoger onderwijs

Je mailt je diploma(‘s) hoger onderwijs naar katrin.ceulemans@ucll.be. Aan de hand van je behaalde kwalificaties worden je vrijstellingen toegekend.

Stap 3: doe de starttoets

Je maakt de digitale starttoets lerarenopleiding (ILO). De toets voor lager onderwijs bestaat uit drie onderdelen: een test Nederlands, een test Frans en een test wiskunde (allen o.b.v. eindtermen lager onderwijs). Is je resultaat goed of slecht? Dat maakt niet uit voor je inschrijving. Al geeft het wel een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Daar werken we dan samen aan.

Stap 4: schrijf je in aan ucll

De volgende stap is het in orde maken van je inschrijving, dit kan zowel  online als op de campus.

Stap 5: kom naar het opstartmoment

Je wordt verwacht op de startdag van onze opleiding op dinsdag 19 september om 17.00u voor een algemene toelichting en kennismaking.