Overslaan en naar de inhoud gaan

internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling studeren: iets voor jou?

Wil je je talenten inzetten voor een ontwikkelingsproject maar ook de cultuur van binnenuit leren kennen?

En wil je de globale context en maatschappelijke problemen van het land begrijpen?

Dan is deze Banaba wat je zoekt.

Tijdens deze éénjarige specialisatieopleiding kies je voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden.

voorbereiding

Het voorbereidingstraject is een combinatie van opleidingsonderdelen over de volgende thema's: 

 • ontwikkelingssamenwerking en duurzaamheid
 • interculturele communicatie
 • globalisering
 • projectmanagement
 • lokale context van het stageland
 • taal (Frans, Spaans of Portugees)

Start academiejaar: half september. 

stage: wonen, leven en werken

In november vertrek je voor een periode van 6 maanden. Tijdens deze praktijkgerichte stage in een vrijwilligersproject toets je je kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied.

Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat.

Het gaat om een integrale ervaring waarbij je:

 • interculturele competenties ontwikkelt
 • met een brede macrosociale en -politieke bril lokale fenomenen leert begrijpen
 • inzicht krijgt in het functioneren van een project en het maatschappelijk middenveld
 • nadenkt over hoe je een actieve rol kan opnemen als burger in een internationale samenleving
 • regelmatig bij je eigen groeiproces stilstaat

Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingtraject waarbij je jezelf, je referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevraagt en eigen maakt.

terugkeer

Bij terugkeer (in mei) begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders jou als student om de opgedane ervaringen te interpreteren en te kaderen.

wat is er uniek aan deze opleiding?

 • INTEGRATIE. We kiezen bewust voor authentieke landen die niet voor de hand liggen. Ook kiezen we voor lokale gastgezinnen en stageprojecten in het buitenland zonder andere internationals  zodat je goed kan integreren en de taal leren. 
 • COMFORTZONE. Het gaat dus om omstandigheden waarin je wordt uitgenodigd om je comfortzone te verlaten en je onder te dompelen in een andere cultuur.
 • WAARDEN. Je leert niet-westerse waarden en nieuwe referentiekaders op diepgaande wijze kennen. Maar ook nadenken over wat dit doet met jou als persoon, als cultureel wezen, als professional. 

voor wie?

Diploma

Je hebt (bij het begin van de opleiding):

 • een (academische) bachelor
 • of een masterdiploma

Je volgt de opleiding in het Nederlands of in het Engels (Advanced Bachelor Global Citizenship and Development).

Doelgroep

Deze opleiding is geschikt voor iedereen :

 • met een uitgesproken interesse in sociale ongelijkheid, duurzaamheid, globalisering en interculturaliteit
 • die met een open en kritische blik bereid is na te denken over verantwoord en humaan handelen
 • die actief wil bijdragen tot een duurzame en rechtvaardige samenleving

stage in het zuiden: projecten

Onder ontwikkelingsprojecten stage buitenland vind je terug welke profielen waar terecht kunnen.

Let op: dit zijn voorbeelden. Voor mensen met een menswetenschappelijk diploma en een brede interesse hebben we zo goed als in elk land geschikte vrijwilligersprojecten.

jobperspectieven

De banaba Internationale Samenwerking Noord-Zuid is een uniek programma in Europa. 

Voor tal van afgestudeerden bleek de opleiding een concrete opstap naar een loopbaan of maatschappelijk engagement in binnen- of buitenland, gericht op integratie, ontwikkelingssamenwerking en duurzame ontwikkeling.

interesse?

Kandidaatsformulier