Overslaan en naar de inhoud gaan

Studeren met een beperking hoeft geen belemmering te zijn in UC Leuven-Limburg. Wij staan voor een inclusief beleid waar mogelijk. Op basis van het statuut student met een functiebeperking kan je in aanmerking komen voor onderwijs- of examenfaciliteiten. Hoe dit alles in zijn werk gaat en hoe wij je kunnen helpen, vind je hieronder.

 

Contacten

Je eerste contactpunt zijn de studentendiensten in Leuven en Diest of Limburg. Daar kan je in alle vertrouwen terecht voor informatie en advies. Je staar ook daar de procedures op voor het verkrijgen van faciliteiten. Wij raden toekomstige studenten aan om al in het laatste jaar SO polshoogte te nemen bij onze diensten. 

Procedure

Stap 1

Je vraagt het statuut student met een functiebeperking aan via tabblad "Inschrijvingen en aanvragen" op het  KU loket. Op basis van de aangeleverde documentatie en eventueel een gesprek wordt jou het statuut student met een functiebeperking toegekend door de studentendienst. Je wordt hiervan verwittigd via mail en ontvangt het attest erkenning statuut. Afhankelijk van de aard van je functiebeperking, voeg je de nodige documenten toe aan je aanvraag.  

Hieronder vind je een overzicht van de mogelijke documenten.

VAPH staat voor: Vlaams Agentschap personen met een handicap
DG staat voor: Directoraat Generaal voor personen met een handicap

Motorische functiebeperking
Auditieve functiebeperking
Visuele functiebeperking
Chronische ziekten

Ontwikkelingsstoornissen:

leerstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

ASS

Ontwikkelingsstoornis:

aandachtsdeficiëntie/
hyperactiviteitsstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

Ticstoornis

Ontwikkelingsstoornis:

Coördinatieontwikkelings-stoornis
Ontwikkelingsstoornis: ontwikkelingsdysfasie

Ontwikkelingsstoornis

ontwikkelingsstotteren
Psychiatrische functiebeperking
Overige

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding. Hierbij gaan we uit van de knelpunten die jouw functiebeperking met zich meebrengt in een bepaalde opleiding. De faciliteiten hebben als doel deze hindernissen op te vangen en kunnen betrekking hebben op onderwijs- en examenactiviteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste opdrachten of deadlines, gebruik van hulpmiddelen, extra tijd tijdens een examen of de mogelijkheid om je antwoorden mondeling toe te lichten op een examen. Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste 30 dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten. Je kan steeds terecht bij de studentendienst als zich wijzigingen voordoen in je situatie of wanneer zich vragen of onduidelijkheden stellen bij de toegekende faciliteiten.