Educatieve bachelor Secundair Onderwijs Leuven | UCLL

Deel je passie met jongeren

Leraar zijn is van het mooiste dat je kan doen. Elke leraar die met passie jonge mensen in hun groeiproces begeleidt, heeft bijzonder veel persoonlijke en maatschappelijke impact. Een leraar brengt jongeren kennis en vaardigheden bij die hen kunnen helpen in hun leven. Je staat aan de basis van hun toekomst.

Maak het verschil

Een gepassioneerde leraar Secundair Onderwijs maakt het verschil voor honderden jongeren elk jaar. Je stimuleert jongeren in hun weten en in hun kunnen. Je emancipeert hen. Je leert hen samenleven. Je daagt uit en begeleidt hen om de wereld beter te leren kennen. Met jouw passie help je jongeren ontwikkelen in hun zijn. Zo steek je je handen uit de mouwen voor een betere samenleving.

Open en kritisch

Leraar zijn is meer dan een beroep; het is een identiteit. Goede leraren zijn authentiek, inspirerend en innovatief. Je leert kijken met een open, maar kritische blik naar jongeren, naar het onderwijs en naar de samenleving. Je wordt een wereldleraar die de leerlingen kent, die weet wat hen motiveert en die wat er beweegt in de samenleving. Je leert je onderwijs voortdurend aanpassen om jongeren te helpen groeien.

Vakkennis die inspireert

Een leraar opgeleid aan Hogeschool UCLL is een vakexpert. Je zal vakinhoudelijk sterk in je schoenen staan. En je zal leren hoe je vakinhoud het beste doceert. In de opleiding zal je ook systematisch leren onderzoeken, exploreren en vernieuwen zodat je kan blijven innoveren in je aanpak. Jouw expertise, jouw unieke aanpak en je liefde voor je vak zal je een inspirerende leraar maken.

Echt samenwerken

Leraren hebben anderen nodig om een goede leraar te zijn. Onderwijs maak je samen met verschillende partners: leraren gaan actief in dialoog met kinderen en jongeren, met het schoolteam en met de bredere omgeving. Tijdens de opleiding leer je samenwerken, constructief, open, waarderend, in dialoog naar duurzame en rechtvaardige oplossingen voor jongeren, voor onze toekomst.
 

Bachelor Secundair Onderwijs Heverlee

Het studieprogramma van de educatieve bachelor Secundair Onderwijs bestaat uit 3 grote clusters gedurende 3 jaar/opleidingsfases: algemene vorming, praktijk en onderwijsvakken. 

  • Onderwijsvakken: in je opleiding tot leraar secundair onderwijs kies je 2 vakken uit onze lijst van 23 onderwijsvakken.
  • Algemene vorming: Je krijgt inzicht in hoe je jongeren kan motiveren en ondersteunen. Je werkt aan je basisvaardigheden ICT en mediawijsheid. Je versterkt je communicatievaardigheden plus je leert levensbeschouwelijke ervaringen en inspiraties te verwoorden.
  • Praktijk: Je gaat andere leraren observeren in de praktijk en je oefent lesgeven in de les. Als dat goed lukt, start je stage in het secundair onderwijs. In het eerste jaar is dat ongeveer 10% van je tijd, in het tweede 25% en op het einde 50%.
Opleidingsfase 1 Openvouwen
Opleidingsfase 2 Openvouwen
Opleidingsfase 3 Openvouwen

Kies 2 onderwijsvakken

Je kan kiezen uit taalvakken, wetenschappelijke vakken, kunstvakken, levensbeschouwelijke vakken, lichamelijke opvoeding en meer!  Door onderwijsvakken binnen eenzelfde domein te kiezen, verzeker je een diepgaande kennis en ben je voorbereid op het secundair onderwijs van morgen. Uiteraard mag je ook vakken kiezen over de domeinen heen afhankelijk van jouw interessegebieden.

Vakkencombinaties Campus Heverlee

Kies 2 onderwijsvakken uit verschillende kolommen. Check de vakkencombinaties.

*lichamelijke opvoeding en bewegingsrecreatie kunnen enkel met elkaar gecombineerd worden

Check het studieprogramma van Diepenbeek.

Tijdens je studies neem je elk jaar een aantal van deze opleidingsonderdelen (OPO's) op. Elk OPO heeft een eigen ECTS-fiche. ECTS staat voor European Credit Transfer System. In zo’n fiche kom je te weten wat de inhoud van een opleidingsonderdeel is, welke onderwijsleeractiviteiten bij dit vak horen (denk aan een taak, stage, les, leermateriaal …) en hoe dit onderdeel geëvalueerd zal worden.

Verkorte educatieve bachelor

Heb je al een bachelor- of masterdiploma? Wil je graag (alsnog) lesgeven in het secundair onderwijs? Wil je jouw passie voor je vak delen met jongeren? Dan bieden wij jou de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs (VEB): een opleiding van  1 jaar in dagonderwijs  of van 2 jaar in avondonderwijs om leraar te worden in de vakken op basis van jouw vooropleiding.  Je behaalt zo je pedagogische bekwaamheid, voorheen gekend als de specifieke lerarenopleiding (SLO) of D-cursus. 

Lees meer

 

Bijkomende lesbevoegdheid

Nederlands, Frans, wiskunde, techniek, aardrijkskunde, biologie, fysica, ...

Voor alle onderwijsvakken uit het aanbod van de dagopleiding kan je een extra onderwijsbevoegdheid behalen op één jaar tijd, op voorwaarde dat je een lerarendiploma hebt behaald (kleuter-, lager of secundair onderwijs). Dat wil zeggen dat leraren zich op 1 jaar tijd kunnen bijscholen voor een extra onderwijsbevoegdheid, en dat studenten van de lerarenopleiding lesbevoegdheid voor 2 onderwijsvakken kunnen behalen in 3 jaar tijd en voor 3 onderwijsvakken in 4 jaar tijd.

Lees meer

Nederlands als tweede taal (NT2)

Je kan in één academiejaar een extra onderwijsbevoegdheid NT2 op campus Hertogstraat behalen. Hiermee kan je Nederlands aan anderstaligen geven in een OKAN-klas. Het basisstudietraject omvat 45 studiepunten (vrijstellingen voor leraren Nederlands). De opleiding is praktijkgericht en wetenschappelijk onderbouwd. Naast een grondige verdieping in didactiek rond onthaal- en taalversterkend onderwijs loop je stage in het brede werkveld van een NT2-leraar. 

Wie zich graag breder oriënteert in meertalige didactiek of een rol wil opnemen als taalcoördinator en expert in meertaligheid op school, kan het volledige programma (60 studiepunten) van de banaba Meertalig Onderwijs opnemen. Zo verwerf je niet alleen de extra onderwijsbevoegdheid, maar ook een tweede bachelordiploma.

Lerarenopleiding Nederlands als tweede taal
 

Educatief graduaat

Ben je loodgieter, bakker, slager, kapper, verkoper, verpleegkundige, schrijnwerker, meubelmaker, metaalbewerker, lasser, autotechnieker, elektricien, tandtechnicus, grafisch vormgever, voedingsdeskundige of specialist in een ander praktijk- of technisch vak? Heb je minstens drie jaar werkervaring en ben je op  zoek naar een sterk praktijkgerichte opleiding om jouw kennis van je vak over te brengen aan jongeren in het secundair onderwijs? Dan word je dankzij Hogeschool UCLL dé praktijkleraar in jouw vak.

Lees meer

 

6 goede redenen om te kiezen
voor de UCLL lerarenopleiding

1. Het verschil maken: bijdragen aan de wereld, moving minds and hearts

Als leraar heb je impact op de wereld. Je kan positieve verandering teweegbrengen. Je kan kinderen en jongeren helpen die het moeilijk hebben. Je zal zinvol werk doen. Als leraar beïnvloed je de samenleving op een positieve manier. Aan UCLL word je echt goed voorbereid om dat verschil te maken.

2. Open-minded: ruimdenkendheid, inclusie, diversiteit

In de lerarenopleiding zal je alle genders vinden, alle leeftijden, verschillende socio-economische achtergronden, verschillende vooropleidingsniveau’s, verschillende levensbeschouwingen, verschillende nationaliteiten, … Hieruit leiden we op tot ruimdenkende leraren, open-mindedness en wereldburgerschap.

3. Samenwerken: community, face-to-face verbinding

Voor ons is persoonlijk contact belangrijk, face-to-face verbinding, menselijke interactie en samenwerking. Onderwijs maak je samen: met leerlingen, met collega-leerkrachten, met ouders, met leerlingbegeleiders, ... Daarom is leren samenwerken zo belangrijk.

4. Persoonlijke ontwikkeling: vakkennis en memorabele ervaringen

Je zal persoonlijk en professioneel groeien, ontwikkelen, jezelf ontplooien, snel vooruitgaan door te ervaren, door uitdagingen, door acties, door te DOEN, door praktijk, door zelf creatief en innovatief te mogen denken, met ondersteuning van docenten, mentoren en coaches.

5. Authenticiteit en individuele expressie

Wij hechten veel belang aan jouw individualiteit en anders zijn. We zoeken naar jouw authentieke persoonlijkheid en gaan aan de slag met jouw unieke talenten en kwaliteiten. We maken geen eenheidsworst van onze studenten, maar sterke, authentieke en unieke leraren.

6. Mentaal welzijn: respect en dialoog

Je krijgt les van docenten die expert zijn in hun vak en jou tegelijk emotionele steun bieden in de vorm van respect, empathie, begrip, dialoog, zorgzaamheid, vriendelijkheid en verbondenheid. Je krijgt hulp en steun op vlak van je studie en je emotioneel welzijn van docenten, studentencoaches, taalcoaches, studiecoaches, …

Campus Hertogstraat

Campus Hertogstraat is de thuisbasis van onze lerarenopleidingen in Heverlee. Deze ruime campus is gelegen in het groen en naast het Meerdaalwoud, op een kwartiertje afstand van centrum Leuven. In verschillende gebouwen vind je tal van aula's, praktijklokalen, een uitgebreide bibliotheek, een gloednieuw restaurant, een coffee lounge en de UCLL sporthal met klimmuur, outdoor fitness, sportterreinen en een zwembad, gedeeld met het Heilig Hart Instituut.

Hertogstraat 178
3001 Heverlee

Deze opleiding kan je ook volgen aan campus Diepenbeek.

Een voorbeeldlesweek

Maandag

08:15 - 10:15
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30
16:45 - 18:45
 

Biologie vakdidactiek
Biologie vakinhoud
Wiskunde vakdidactiek
Wiskunde vakinhoud

Dinsdag

10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
15:45 - 17:45

Pedagogisch-didactische leerlijn
Levensbeschouwelijke vorming
Taal en communicatie

Woensdag

14:30 - 17:30

Biologie vakinhoud

Donderdag

-

-

Vrijdag

09:00 - 10:30
10:45 - 12:15

Wiskunde vakinhoud
Wiskunde vakinhoud

Maandag

08:15 - 10:15
10:30 - 12:30
14:30 - 16:30
16:45 - 18:45
 

Dinsdag

10:30 - 12:30
13:30 - 15:30
15:45 - 17:45

Woensdag

14:30 - 17:30

Donderdag

-

Vrijdag

09:00 - 10:30
10:45 - 12:15

Maandag

Biologie vakdidactiek
Biologie vakinhoud
Wiskunde vakdidactiek
Wiskunde vakinhoud

Dinsdag

Pedagogisch-didactische leerlijn
Levensbeschouwelijke vorming
Taal en communicatie

Woensdag

Biologie vakinhoud

Donderdag

-

Vrijdag

Wiskunde vakinhoud
Wiskunde vakinhoud

Examens

Er zijn 2 examenperiodes: in januari en in juni.
De evaluatievorm varieert per vak en is grosso modo een combinatie van: mondelinge examens, schriftelijke examens en permanente evaluatie.

Heb je nog vragen?

Contacteer een van onze trajectcoaches!

Traject

Contact

E-mail

voor alle onderwijsvakken excl. LO

Bjorn Callewaert

bjorn.callewaert@ucll.be

voor lichamelijke opvoeding (LO)

Roel Vanderauwera

roel.vanderauwera@ucll.be 

Verkorte Educatieve Bachelor

Tine Aers

tine.aers@ucll.be

Traject

Contact

voor alle onderwijsvakken excl. LO

Bjorn Callewaert

voor lichamelijke opvoeding (LO)

Roel Vanderauwera

Verkorte Educatieve Bachelor

Tine Aers

Traject

E-mail

voor alle onderwijsvakken excl. LO

bjorn.callewaert@ucll.be

voor lichamelijke opvoeding (LO)

roel.vanderauwera@ucll.be 

Verkorte Educatieve Bachelor

tine.aers@ucll.be

Registreer voor de nieuwsbrief

Wil je af en toe een e-mail ontvangen met de laatste nieuwtjes uit de opleiding?
Dat kan! Laat je gegevens hier achter.

BLIJF OP DE HOOGTE

Vera Staes
Opleidingsverantwoordelijke (Leuven)
Karen Nackom
Opleidingsverantwoordelijke (Leuven)

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: