Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Kleuteronderwijs:

verder studeren na je bachelor 

Met een diploma van hogeschool UCLL geraak je vlot aan een job. En ook als je verder wilt studeren, heb je heel wat opties. 

"Binnen de banaba Buitengewoon Onderwijs heb ik anders leren kijken naar de kinderen in de klas. Ik heb geleerd dichter naar de kinderen toe te groeien en nog meer te weten te komen over hun verbale  en non-verbale behoeften."

Esther Verbeeck

 

Bachelor-na-bachelor (banaba) 

Buitengewoon Onderwijs ondersteuning van leerlingen met specifieke leervragen in het gewoon en buitengewoon onderwijs
Zorgverbreding en Remediërend Leren sterker worden op leerling-, klas- en teamniveau in leerlingbegeleiding en brede basiszorg op school
Meertalig Onderwijs verdieping in de didactiek van meertalig onderwijs in basis- of secundair onderwijs

Alle banaba's

"Ik ben na de opleiding orthopedagogie en kleuteronderwijs gestart aan de banaba buitengewoon onderwijs. Werken met kinderen met een beperking is altijd een passie van mij geweest. Een job in het buitengewoon onderwijs zag ik dus helemaal zitten. De opleiding reikt me handvatten aan om in de praktijk aan de slag te gaan. Het zorgt ervoor dat ik steviger in mijn schoenen sta en meer ontwikkelkansen kan bieden aan kleuters met autisme."

Fien Franck

postgraduaten 

Ervaringsgerichte zorg in de kleuterschool groeimodule om (nog) deskundiger te worden in de begeleiding van zorg in de kleuterklas
School voor allen integratie van de diversiteit op school- en klasniveau
Content and language integrated learning opleiding voor leraren die hun vak in een andere taal onderwijzen
International educating class internationaal programma over de integratie van duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog in het onderwijs
Talentontwikkeling een talentontwikkelende leeromgeving op een systematische manier creëren
Coaching en mentoring coachings- en communicatievaardigheden in een veranderingsproces van een team versterken
Niet-confessionele zedenleer om leraar zedenleer te worden in het basisonderwijs
Moraal en humanistische filosofie om leraar zedenleer in het secundair onderwijs te worden
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief een preventieve, ondersteunende en concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag in een onderwijs- en opvoedingscontext
Pesten aanpakken (nieuw!) met preventieve acties  het organisatiebeleid bijschaven om de verbondenheid en het welbevinden te  verhogen

alle postgraduaten

 

ANDERE INTERESSANTE BACHELORS

master

Na het volgen van een schakelprogramma kan je ook een master behalen.

Aanbod KU Leuven

Navormingen of studiedagen

Het onderwijs verandert continu. Wat je leert in de opleiding, kan over 10 jaar voorbijgestreefd zijn. Levenslang leren is een must voor elke leraar. Tijdens navormingen, studiedagen, workshops, lerende netwerken ... verdiep je je in actuele onderwijsthema's en blijf je op de hoogte via de digitale nieuwsbrief.