Overslaan en naar de inhoud gaan
1 - 10 van 81 resultaten

Navorming voor leraren

Navorming

Een ruim aanbod van navormingen voor leraren en schoolteams binnen de regio Limburg en Vlaams-Brabant. Docenten en expertisecellen delen hun kennis en creëren een wisselwerking tussen individuen, teams en organisaties. Het aanbod richt zich op actuele relevante thema's binnen het onderwijsveld zoals STEM, M-decreet,  differentiatie, innovatieve schoolontwikkeling, ...

Permanente vorming: Stagementor voor verpleegkunde, vroedkunde en paramedici

Navorming

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid  tonen om stagiaires verpleegkunde/vroedkunde/ergotherapie/ kinesitherapie/…  te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit.     

Simulatietraining voor externen

Navorming

Binnen het simulatiecentrum van campus LiZa is het mogelijk om urgente situaties omtrent moeder en kind zorg te trainen. Een doorgedreven simulatietraining verbetert de communicatie binnen een team, alsook de patiëntveiligheid tijdens urgente situaties. Een meerwaarde voor elke team. De training binnen het simulatiecentrum wordt steeds afgestemd op de noden van de aanvrager. 

Vaardigheidstraining voor vroedvrouwen

Navorming

De innovatieve skillslabs van de opleiding vroedkunde zijn de ideale locatie om verloskundige vaardigheden te trainen. Denk hierbij aan schouderdystocie, stuit, reanimatie volwassene, reanimatie pasgeborene, …  Deze vorming wordt op vraag uitgewerkt.

Individuele coaching voor medewerkers en leidinggevenden in organisaties

Navorming

Coaching is een persoonlijke, reflectieve begeleiding, op basis van gelijkwaardigheid, veiligheid en vertrouwen, met als doel de persoonlijke effectiviteit te vergroten, het persoonlijk leiderschap te verbeteren, beter om te gaan met onzekerheden die het goed functioneren in de weg staan, gezamenlijke oplossingen te genereren, resultaten te halen, … . De kwaliteiten en sterktes van elke medewerker zijn essentieel in dit proces. Coaching is praktisch: de medewerker is expert van zijn coachingsvraag en verantwoordelijk voor zijn resultaten. 

Sociaal-Agogisch Werk - VORMING OP MAAT en SUPERVISIE

Navorming

Steeds meer maatschappelijke organisaties vragen dienstverlening die nauw aansluit bij de directe behoeften van hun medewerkers. We krijgen meer en meer vragen naar ondersteuning en begeleiding bij problemen rond een bepaald thema en/of voor een bepaald team in een organisatie. Heel veel organisaties maken veranderingsprocessen door en krijgen te maken met de daarbij horende vragen en weerstanden. Als antwoord op deze vragen verzorgen we zowel VORMING OP MAAT alsSUPERVISIE.

Zomerschool GC-MS

Navorming
Campus Diepenbeek, Diepenbeek

UC Leuven-Limburg (voorheen KHLim) en Interscience organiseren een ‘Zomerschool GC-MS’. Tijdens deze zomerschool wordt een opleiding tot GC-MS gebruiker gegeven aan een groep afstuderende studenten van verschillende hogescholen.

De opleiding zal doorgaan in de UC Leuven-Limburg te Diepenbeek, van 28 augustus tot 1 september 2017.

EUREM

Navorming
Campus, Houthalen

EUREM

Naast de behoefte aan duurzame energie en energiebesparing groeit ook de wereldwijde vraag naar energie. Met een energie management opleiding leert u maatregelen binnen bedrijfsprocessen te nemen, die leiden tot aanzienlijke kostenbesparing op energiegebied en tevens zorgen voor verminderde uitstoot van broeikasgassen. 

1-10 van 81 resultaten
>