Overslaan en naar de inhoud gaan
1 - 10 van 24 resultaten

Permanente vorming: Stagementor voor verpleegkunde, vroedkunde en paramedici

Navorming

Deze opleiding richt zich naar verpleegkundigen, vroedvrouwen en paramedici die de functie van mentor willen waarnemen en de bereidheid  tonen om stagiaires verpleegkunde/vroedkunde/ergotherapie/ kinesitherapie/…  te begeleiden in hun groei naar professionele identiteit.     

Simulatietraining voor externen

Navorming

Binnen het simulatiecentrum van campus LiZa is het mogelijk om urgente situaties omtrent moeder en kind zorg te trainen. Een doorgedreven simulatietraining verbetert de communicatie binnen een team, alsook de patiëntveiligheid tijdens urgente situaties. Een meerwaarde voor elke team. De training binnen het simulatiecentrum wordt steeds afgestemd op de noden van de aanvrager. 

Vaardigheidstraining voor vroedvrouwen

Navorming

De innovatieve skillslabs van de opleiding vroedkunde zijn de ideale locatie om verloskundige vaardigheden te trainen. Denk hierbij aan schouderdystocie, stuit, reanimatie volwassene, reanimatie pasgeborene, …  Deze vorming wordt op vraag uitgewerkt.

Permanente vorming van wens naar ver-wachting

Navorming

In de permanente vorming "Van wens naar ver-wachting" geven we aandacht voor de belevingsaspecten in de transitie naar ouderschap.

 

Het vormingspakket omvat vijf vormingsdagen rond de psychosociale aspecten van de kinderwens, de zwangerschap en het ouderschap. We leggen de focus op de beleving in de preconceptionele, prenatale, natale en post-partumperiode. Het is een combinatie van kennisoverdracht, vaardigheidstraining én sensibilisering over en reflectie op het eigen leertraject met betrekking tot deze thematieken.

Mentorschap

Navorming

Ben jij een verpleegkundige of vroedvrouw die bereid is stagiairs te begeleiden in hun professionele ontwikkeling? Of ben jij een werkgever die stages organiseert voor studenten verpleegkunde? Dan is deze mentoropleiding – erkend voor doelgroepvermindering voor mentoren - wellicht iets voor jou.

Permanente vorming referentieverpleegkundige in de mondzorg

Navorming

Een slechte mondgezondheid kan vele nadelige gevolgen hebben: problemen met eten en drinken, infecties op afstand zoals pneumonieën, een slechte adem met als mogelijk gevolg dat men terechtkomt in een sociaal isolement, onbegrepen gedragsproblemen en vermindering van de kwaliteit van leven. Word jij als verpleegkundige geconfronteerd met een slechte mondverzorging van patiënten? Vind jij dat mondverzorging een integraal onderdeel dient te zijn van het zorgplan van de patiënt? Vind jij dat professionele mondzorg een vast onderdeel in het multidisciplinair overleg dient te zijn?

Permanente vorming geestelijke gezondheidszorg

Navorming

Mensen met psychische en psychiatrische problemen vragen om extra zorg en aandacht. UC  Leuven-Limburg stelt lessen van de bachelor-na-bacheloropleiding in de geestelijke gezondheidszorg open om hier opleiding en ondersteuning rond te organiseren en in samenwerking met het werkgeveld.

Je bent in het bezit van de bijzondere beroepstitel, werkt in de geestelijke gezondheidszorg en je wenst deze titel te behouden? Dan biedt de permanente vorming in de geestelijke gezondheidszorg aan UC Leuven-Limburg je de mogelijkheid om de vereiste 60 uur vorming te volgen.

Radioprotectie, radiotherapie en nucleaire geneeskunde

Navorming

De opleiding voldoet aan de criteria van art.53.2 van het KB van 20 juli 2001,  houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van ioniserende stralen.

1-10 van 24 resultaten
>