Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Sociaal werk:

Kwaliteitsvolle opleidingen =
beste kans op de arbeidsmarkt

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt. Daarom investeren we sterk in de kwaliteitsborging van onze verschillende opleidingen, waarbij we zowel aandacht hebben voor kwaliteitsbewaking als -verbetering. 

Hoe kan jij zeker zijn dat de kwaliteit van jouw opleiding bewaakt en verbeterd wordt?

Elke hogeschool staat zélf in voor de manier waarop de opleidingskwaliteit gegarandeerd wordt. UCLL werkte daarvoor een eigen kwaliteitszorgsysteem uit. In ons kwaliteitszorgsysteem staan volgende principes centraal:

Waarderende aanpak: we hebben er vertrouwen in dat iedereen streeft naar kwaliteit en dat er basiskwaliteit aanwezig is.

Systematische aanpak waarbij continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering

Met inbreng van een kritische blik van:

  • studenten, personeel, alumni en werkveld 
  • onafhankelijke, externe experten via dialoogcommissies en expertenpanels

Meer gedetailleerde info over ons kwaliteitszorgsysteem vind je hier .

De kwaliteit van deze opleiding?

Informatie over de kwaliteit van onze opleidingen delen we graag met jou! Op basis van ons kwaliteitszorgsysteem wordt voor elke opleiding een kwaliteitsfiche opgesteld. In deze fiche kan je de belangrijkste beleidsprioriteiten voor deze opleiding raadplegen. Je vindt er ook een samenvatting van enkele sterke punten en aandachtspunten naar aanleiding van analyses en feedback van externe experten. Raadpleeg de kwaliteitsfiche voor deze opleiding hier: