Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs:

Stages en opdrachten

Stage is een essentieel onderdeel van de opleiding. Je krijgt dus ook veel ruimte om je kennis en vaardigheden toe te passen in het klaslokaal en buiten de schoolmuren. 

“Van assistentstage tot ingroeistage: leerrijke en spannende periodes. Je bouwt een band op met de klas, je werkt samen met mentoren en je ontwerpt kwalitatieve en innovatieve lessen.  Er komt dus heel wat op je af!” 

Maarten Doumen

 

eerste jaar

Je maakt kennis met de praktijk en geeft les aan je medestudenten. Je krijgt de kans om te observeren, te assisteren en zelf een aantal lessen te geven in een stageschool. Geleidelijk aan krijg je meer verantwoordelijkheid. Je krijgt hierbij de nodige ondersteuning en begeleiding.

"De eerste stage laat je meteen genieten van het leraar-zijn. Je kan voelbaar proeven wat het betekent om in de klas te staan. Er ging echt een wereld voor me open." 

Selien Franssens

tweede jaar

Je oefent regelmatig in reële klassituaties. Zo bouw je de nodige ervaring op.

Studenten kunnen ook in duo lesgegeven voor zowel praktijk- als theorielessen. Door samen voor de klas te staan, kunnen ze nog beter inspelen op de specifieke noden van leerlingen. 

Véronique Punie

derde jaar

Je loopt langere stageperiodes, ook voor specifieke doelgroepen en zelfs buiten het onderwijs:

  • werkplekleren in het secundair onderwijs (enkel mogelijk in Diepenbeek)
  • bedrijfsstages voor de onderwijsvakken bedrijfsorganisatie (voorheen handel-burotica), elektriciteit, mechanica en gezondheidsopvoeding (voorheen voeding-verzorging)
  • alternatieve stages voor de onderwijsvakken project kunstvakken en bewegingsrecreatie

"Tijdens mijn werkplekstage kreeg ik de kans om uit mijn comfortzone te treden, les te geven aan eerstejaarsstudenten en een eigen project op poten te zetten. Deze stage zorgde voor een inhoudelijke verdieping en verruiming van mijn leraar-zijn."

Liese  Latet