Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs:

Wil je jongeren opleiden, motiveren en inspireren? Wil je leerlingen begeleiden in hun persoonlijk leer- en groeiproces tot sterke, zelfstandige persoonlijkheden? Wil je hen meenemen in jouw passie voor een vak? Word leerkracht in het secundair onderwijs.

Ontdek de leefwereld van jongeren

Je gaat graag om met jongeren en bent geboeid door hun leefwereld:

 • Je kan je inleven in de jongerencultuur.
 • Je kan doordringen tot jongeren.
 • Je hebt een sterke interesse in onderwijsvakken en je wil die kennis en passie delen met jongeren.
 • Je prikkelt jongeren met theorieën, proefjes, uitstappen, actualiteit, groepsopdrachten …
 • Je ziet wat jongeren nodig hebben om te leren en speelt creatief in op hun talenten.
 • Je durft initiatief te nemen en de grenzen van jongeren te verleggen.

Je ontdekt de leefwereld van jongeren tijdens je stage.

Word een unieke leraar

Je bent bewust bezig met wie je bent, waar je van droomt en hoe je als leraar wil zijn:

 • Je ontdekt gaandeweg wat je voor jongeren wil betekenen.
 • In wat je zegt en doet, toon je wie je bent en waar je voor staat.
 • Je wil je hele persoonlijkheid inzetten om jongeren te begeleiden en te inspireren.
 • Je begeleidt jongvolwassenen van dichtbij en geeft hen vertrouwen om zelfstandig keuzes te maken en kritisch na te denken.

Tijdens de lerarenopleiding verdiep jij je gedurende minimum drie jaar in twee vakken zodat je je kennis met passie en overtuiging kan doorgeven aan leerlingen:

 • Je blijft kritisch kijken naar je eigen lespraktijk en je denkt mee vooruit.
 • Je staat open voor wat er gebeurt in de samenleving, voor nieuwe ontwikkelingen en wat dit doet met jongeren.

Kies 2 onderwijsvakken

 • Wil je vooral je hart en interesses volgen? Dan is de combinatie van 2 onderwijsvakken uit verschillende domeinen zeker een optie.
 • Wil je je specialiseren binnen eenzelfde vakgebied? Dan kan je kiezen voor 2 onderwijsvakken binnen hetzelfde domein.

combinatiemogelijkheden programmAGIDS

 

de vakken per domein

Beweging

 • Bewegingsrecreatie (BR)
 • Lichamelijke opvoeding (LO)

STEM

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Biotechnieken
 • Chemie
 • Elektriciteit
 • Fysica
 • Informatica
 • Mechanica
 • Techniek
 • Wiskunde

Kunst & creatie

 • Muzikale opvoeding (MO)
 • Plastische opvoeding (PO)
 • Project Kunstvakken (PKV)

 

Economie & bedrijfsorganisatie

 • Economie
 • Handel-burotica (HB)

Taal

 • Engels
 • Frans
 • Latijn
 • Nederlands

Samenleving

 • Geschiedenis
 • Islamitische godsdienst
 • Niet-confessionele zedenleer
 • Rooms-katholieke godsdienst
 • Project algemene vakken (PAV)
 • Voeding-verzorging (VV)