Overslaan en naar de inhoud gaan

kleuteronderwijs STUDEREN

De kleutertijd is een fantastische periode. Wil jij je daarin verdiepen? En guitige kapoenen al spelend de wereld laten ontdekken?

Leer de kneepjes van het vak in de Bachelor Kleuteronderwijs.

De leefwereld van kleuters ontdekken

Je hebt een hart voor kinderen en bent geboeid door wat ze doen en hoe ze naar de wereld kijken. Je vertrekt vanuit hun leefwereld en leeft je helemaal in. Je bent hun grootste supporter!

Je gaat al snel observeren in de kleuterklas. Je ziet wat kinderen nodig hebben en speelt creatief in op hun vragen. Je creëert allerlei uitdagingen waarmee kleuters, zelfstandig, in hoekenwerk of onder jouw begeleiding aan de slag gaan.

Je begeleidt kleuters van dichtbij, moedigt hen aan en geeft hen vertrouwen om hun grenzen te
verleggen, de wereld te ontdekken en persoonlijk te groeien.

Veel kennis en ervaring opdoen

In de opleiding krijg je een stevige inhoudelijke en didactisch-pedagogische bagage. Met die kennis kan je inspelen op de talenten en uitdagingen van elk kind.

  • Je krijgt inzicht in de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen.
  • Je leert verantwoord werken met kleuters: welbevinden, betrokkenheid en kwaliteitsvolle interacties zijn de sleutelwoorden.
  • Je werkt aan je communicatievaardigheden met collega’s en ouders, je leert hoe je rijke taalimpulsen kan geven aan kinderen.
  • Je leert kinderen cognitief uitdagen: structuren, ruimte, getallen, denkprocessen, het kleuterbrein ... hebben geen geheimen voor jou.
  • Je ondervindt hoe kleuters spelenderwijs de wereld rondom zich ontdekken en verkennen;
  • Je ontdekt je muzische talenten in verschillende domeinen: muziek, beeld, beweging en drama. Je leert ook hoe je ze kan inzetten in de kleuterklas.
  • Je leert hoe je een boeiend en stimulerend bewegingsaanbod kan uitwerken en zorgt voor een gezonde en energieke speelleeromgeving.
  • Je krijgt een basis mee om in dialoog te kunnen gaan over zingeving. In het tweede jaar kan je je verdiepen in rooms-katholieke godsdienst, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en filosofie.

De opleiding in detail ontdekken? Check de programmagids!

Samenwerken en een teamplayer worden

Kleuteronderwijs stopt niet aan de schoolpoort. In de opleiding leer je verder te kijken dan je eigen lessen. Je werkt nu samen met andere studenten aan groepsopdrachten en later met andere leerkrachten aan de ontwikkeling van jonge kinderen.

Leren overleggen, compromissen sluiten, communiceren, samen dromen, materialen delen en
samenwerken als een echte teamplayer, is een absolute must om een volwaardige kleuterleraar te worden en te kunnen inspelen op onderwijsvernieuwingen zoals teamteaching en co-teaching.

Samen verzet je bergen en kan je ook complexe situaties aan. Grote klasgroepen, de diversiteit
in de klas, jaardoorbrekende klasgroepen, de gevolgen van het M-decreet … zullen je al snel doen
inzien dat samenwerken tot een beter en meer haalbaar resultaat leidt.

Een echte kleuterjuf/meester worden

Je bent bewust bezig met wie je bent, waar je van droomt en hoe je als leraar wil zijn. Je ontdekt gaandeweg wat je voor kinderen wil betekenen.

In wat je zegt en doet, toon je wie je bent en waar je voor staat. Je wil je hele persoonlijkheid inzetten om kinderen te begeleiden en te inspireren. ‘Leraar zijn’ is meer dan een beroep, het is een identiteit.

Je staat open voor nieuwe ontwikkelingen en wat die betekenen voor kinderen. Je bent exploratief, nieuwsgierig, flexibel en durft te veranderen.

Een goede leraar durft keuzes te maken in het belang van kinderen. Je bent een rolmodel voor
kleuters en engageert je voor een duurzame, rechtvaardige samenleving.

Als klasleraar in een basisschool ben je verantwoordelijk voor een groep kleuters tussen 2,5 en 5 jaar. Je
kunt ook hun bewegingsleerkracht zijn, de taak van zorgmeester of -juf opnemen of anderstalige kleuters begeleiden. Daarnaast kan je ook werken rond allerlei projecten zoals ICT of vreemde talen.

Buiten het onderwijs kan je aan de slag in de buitenschoolse opvang of bij de jeugddienst. Je kan ook
als educatief medewerker starten bij socio-culturele verenigingen of musea. Wil je liever een verantwoordelijke functie in een kinderdagverblijf invullen? Ook dat kan! Je hebt dus heel
wat mogelijkheden met een Bachelor Kleuteronderwijs op zak.

Check programma

Brochure