Overslaan en naar de inhoud gaan

verder studeren na je bachelor 

Met een diploma van hogeschool UCLL geraak je vlot aan een job, maar  ook als je verder wil studeren, heb je heel wat opties. 

Bachelor-na-bachelor (banaba) 

Buitengewoon Onderwijs ondersteuning van leerlingen met specifieke leervragen in het gewoon en buitengewoon onderwijs
Zorgverbreding en Remediërend Leren sterker worden op leerling-, klas- en teamniveau in leerlingbegeleiding en brede basiszorg op school
Meertalig Onderwijs verdieping in de didactiek van meertalig onderwijs in basis- of secundair onderwijs

Alle banaba's

"Ik wilde nog sterker worden in het werken met kinderen met een leer- en/of ontwikkelingsstoornis en volgde de banaba zorgverbreding."

Janne Colla

postgraduaten 

Ervaringsgerichte zorg in de kleuterschool groeimodule om (nog) deskundiger te worden in de begeleiding van zorg in de kleuterklas
School voor allen integratie van de diversiteit op school- en klasniveau
Content and language integrated learning opleiding voor leraren die hun vak in een andere taal onderwijzen
International educating class internationaal programma over de integratie van duurzame ontwikkeling en interculturele dialoog in het onderwijs
Talentontwikkeling een talentontwikkelende leeromgeving op een systematische manier creëren
Coaching en mentoring coachings- en communicatievaardigheden in een veranderingsproces van een team versterken
Niet-confessionele zedenleer om leraar zedenleer te worden in het basisonderwijs
Moraal en humanistische filosofie om leraar zedenleer in het secundair onderwijs te worden
Moeilijk hanteerbaar gedrag in pedagogisch perspectief een preventieve, ondersteunende en concrete pedagogische aanpak van moeilijk hanteerbaar gedrag in een onderwijs- en opvoedingscontext
Pesten aanpakken (nieuw!) met preventieve acties  het organisatiebeleid bijschaven om de verbondenheid en het welbevinden te  verhogen

alle postgraduaten

 

ANDERE INTERESSANTE BACHELORS

“Ik ben hierna nog een bachelor Secundair Onderwijs gaan volgen. Ik wilde ook graag Nederlands aan jongeren geven.”

Yousra Bouazza

master

Na het volgen van een schakelprogramma kan je ook een master behalen.

Aanbod KU Leuven

Navormingen of studiedagen

Het onderwijs verandert continu. Wat je leert in de opleiding, kan over 10 jaar voorbijgestreefd zijn. Levenslang leren is een must voor elke leraar. Tijdens navormingen, studiedagen, workshops, lerende netwerken ... verdiep je je in actuele onderwijsthema's en blijf je op de hoogte via de digitale nieuwsbrief.