Overslaan en naar de inhoud gaan

Ben jij een gedreven, teamgerichte, dynamische, kritische ‘durver’ die – net als wij – nadenkt over wat goed onderwijs kan zijn en in de realisatie ervan risico’s wil nemen? Dan is het flexibel traject bachelor lager onderwijs iets voor jou. We vragen aan jou om je hele persoon aan te spreken, om kennis en vaardigheden te onderwijzen vanuit geloof in de toekomst van de kleine en de grote wereld en vanuit belangstelling voor wat kinderen beweegt en kan doen bewegen.

Graag een eerste contact? Katrin.ceulemans@ucll.be

Je kan een verkorte opleiding tot bachelor in het lager onderwijs volgen op voorwaarde dat je in het bezit bent van een bachelordiploma. Op basis van je vooropleiding worden er vrijstellingen toegekend. De duur van je studietraject hangt af van je vrijstellingen. We bieden drie mogelijke trajecten aan:

  • max. 120 studiepunten: tweejarig studietraject (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)
  • max. 90 studiepunten:  studietraject van anderhalf jaar (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)
  • max. 66 studiepunten: eenjarig studietraject (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)

Praktisch

De lessen in Campus Hertogstraat (Heverlee) vinden plaats op:

  • dinsdag tussen 18.00 en 22.00 u. (VANAF academiejaar 2019-2020: dinsdag tussen 17.45 en 22.00)
  • woensdag tussen 16.00 en 22.00 u. (VANAF academiejaar 2019-2020: woensdag tussen 14.00 en 20.15)
  • zaterdag tussen 9.00 en 13.00 u

Opleidingsprogramma

Je verwerft de nodige kennis van alle leergebieden van de lagere school en van leergebiedoverstijgende thema's. De organisatie en de duur van je stage hangt volledig af van je vooropleiding.

De schriftelijke en mondelinge contactexamens worden georganiseerd doorheen het jaar. Er is een tweede examenkans mogelijk in augustus/september.

De minimum duur van het traject is afhankelijk van je vooropleiding:

Doelgroep

Minimumduur van de opleiding

Groep

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs

Eén jaar

flllex 1 BAKO

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs

Anderhalf jaar

flllex 1 BASO/SLO

Studenten met een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid

Twee jaar flllex 2.1 (eerste jaar)

flllex 2.2 (tweede jaar)

 

Bekijk het studieprogramma

bekijk de ECTS-fiches

Vrijstellingen

Op basis van je vooropleiding / elders verworven kwalificaties heb je recht op vrijstellingen. 

Bekijk de mogelijkheden in de vrijstellingentabel

Stage-aanpak

De stages vinden plaats tijdens de schooluren en kan je, indien wenselijk, binnen de eigen werkcontext organiseren.

Bekijk de stageaanpak voor de verschillende doelgroepen

 

Nieuw: combinatietraject lager onderwijs en buitengewoon onderwijs

We organiseren een tweejarige opleiding voor studenten die zich heroriënteren voor het lager onderwijs met een uitdieping voor buitengewoon onderwijs. Klik op de titel voor meer informatie.

Stappenplan voor inschrijving

STAP 1: intakegesprek

Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans. Dit kan op volgende infomomenten op Campus Hertogstraat in Heverlee:

STAP 2: persoonlijke gegevens en diploma(‘s) hoger onderwijs

Je stuurt het ingevulde formulier met je persoonlijke gegevens en je diploma(‘s) hoger onderwijs naar nadine.bongaerts@ucll.be.

Download het formulier met je persoonlijke gegevens

Stap 3: bewijs van deelname aan instaptoets Lerarenopleiding

Je maakt de digitale instaptoets lerarenopleiding (ILO). De instaptoets geeft jou als aankomende student een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Het ‘bewijs van deelname’ dat je downloadt nadat je toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven.

Instaptoets Lerarenopleiding

STAP 4: inschrijving UCLL

Je schrijft je online in en maakt een afspraak voor je definitieve inschrijving. Neem het bewijs van deelname aan de instaptoets mee.

Online inschrijving

STAP 5: startdag op za 15 september 2018

Je wordt verwacht op de startdag van onze opleiding op zaterdag 15 september 2018. We starten om 9u. met een ontbijt. Tot en met 17u. krijg je alle informatie om te kunnen starten in het flexibele traject.

Start academiejaar

Je wordt verwacht op zaterdag 15 september 2018 op Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee.

Programma

09:00 Onthaal met ontbijt
 

Algemene inleiding: toelichting visie + organisatie

  ICT-faciliteiten
  Lunch (zelf mee te nemen) + rondleiding op de campus
  Programma vastleggen
  Kennismaking met studentengroep en studentencoach
17:00 einde

Opleidingscheques

Indien je opleidingscheques hebt aangevraagd, kan je dit bedrag in mindering brengen op je overschrijving. Zodra je de opleidingscheques ontvangen hebt, kan je ze indienen (op datum en ondertekend). Er is sinds maart 2015 een nieuwe regelgeving.

Start in september gemist?

De opleiding biedt de mogelijkheid om te kunnen starten in het tweede semester, half februari. Je kan een beperkt aantal opleidingsonderdelen opnemen (nog geen stage). Je dient hiervoor in januari contact op te nemen met katrin.ceulemans@ucll.be.

Basiskennis Frans niet voldoende?

Als uit de instaptoets blijkt dat je basiskennis Frans onvoldoende beheerst, dan kan je je inschrijven voor een zomercursus Frans voor nieuwe studenten Bachelor Lager Onderwijs. Deze zomercursus wordt georganiseerd door het Centrum voor Levende Talen Leuven (CLT).

Zomercursus Frans voor eerstejaarsstudenten Bachelor Lager Onderwijs