Overslaan en naar de inhoud gaan

Ben jij een gedreven, teamgerichte, dynamische, kritische ‘durver’ die – net als wij – nadenkt over wat goed onderwijs kan zijn voor alle kinderen? Ben je iemand die in de realisatie ervan uitdagingen wil aangaan? Dan is het flexibel traject bachelor Lager Onderwijs iets voor jou. We vragen aan jou om je hele persoon aan te spreken, om kennis en vaardigheden te onderwijzen vanuit geloof in de toekomst van de kleine en de grote wereld en vanuit belangstelling voor wat kinderen beweegt en kan doen bewegen. Ben je bereid om zelfregulerend aan de slag te gaan, lees dan zeker verder. 

INSTAPVOORWAARDEN

minimum in het bezit van een bachelordiploma
 

Graag een eerste contact? Katrin.ceulemans [at] ucll.be

Op basis van je vooropleiding word je programma bepaald en vrijstellingen toegekend. We bieden vier mogelijke trajecten aan:

  • max. 120 studiepunten: tweejarig studietraject (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)
  • max. 90 studiepunten:  studietraject van anderhalf jaar (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)
  • max. 60 studiepunten: eenjarig studietraject (of mogelijkheid tot spreiding als je deeltijds wenst te studeren)
  • max. 156 studiepunten: combinatietraject bachelor Lager Onderwijs en bachelor na bachelor buitengewoon onderwijs

Praktisch

De lessen in Campus Hertogstraat (Heverlee) vinden plaats op:

  • dinsdag tussen 17.45 en 22.00 u.
  • woensdag tussen 14.00 en 20.15 u. 
  • zaterdag tussen 8.45 en 13.00 u.

Opleidingsprogramma

Je verwerft de nodige kennis van alle leergebieden van de lagere school en van leergebiedoverstijgende thema's. De organisatie en de duur van je stage hangt volledig af van je vooropleiding.

De schriftelijke en mondelinge contactexamens worden georganiseerd tijdens de zittijd van januari en juni. Er is een tweede examenkans mogelijk in augustus/september.

De minimumduur van het traject is afhankelijk van je vooropleiding:

Doelgroep

Minimumduur van de opleiding

Groep

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs

Eén jaar

flllex 1 BAKO

Studenten met een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs

Anderhalf jaar

flllex 1 BASO/SLO

Studenten met een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid

Twee jaar flllex 2.1 (eerste jaar)

flllex 2.2 (tweede jaar)

 

Bekijk het studieprogramma

bekijk de ECTS-fiches

BEKIJK DE Vrijstellingen

De stages vinden plaats tijdens de schooluren en kan je, indien wenselijk, binnen de eigen werkcontext organiseren.

BEKIJK DE Stage-aanpak

Stappenplan voor inschrijving

STAP 1: intakegesprek

Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans. Dit kan op volgende infomomenten op Campus Hertogstraat in Heverlee:

STARTEN IN SEMESTER 2 op 30 januari 2021

 

STAP 2: persoonlijke gegevens en diploma(‘s) hoger onderwijs

Je stuurt het ingevulde formulier met je persoonlijke gegevens en je diploma(‘s) hoger onderwijs naar nadine.bongaerts [at] ucll.be.

Download het formulier met je persoonlijke gegevens

Stap 3: bewijs van deelname aan instaptoets Lerarenopleiding

Je maakt de digitale instaptoets lerarenopleiding (ILO). De instaptoets geeft jou als aankomende student een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Het ‘bewijs van deelname’ dat je downloadt nadat je toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven.

Instaptoets Lerarenopleiding

STAP 4: inschrijving UCLL

De volgende stap is het in orde maken van je inschrijving, dit kan zowel  online als op de campus

 informatie inschrijving

STAP 5: startdag op DINSDAG 15 september 2020

Je wordt verwacht op de startdag van onze opleiding op dinsdag 15 september 2020. We starten om 16u30u. met soep op de stoep tot en met 22u.. Je krijgt die avond alle informatie om te kunnen starten in het flexibele traject.

Wens je te starten in semester 2, dan verwachten we je op dinsdag 26 januari 2020 om 18u30 voor een algemene toelichting.

Voor de instromers in semester 2 wordt er een crash course ingericht. Deze module bereid je voor op de praktijk in semester 2. Ze wordt gespreid over 3 dagen + 1 extra dag voor studenten met een pedagogische bekwaamheid:

zaterdag 30 januari van 9u tot 13u

woensdag 3 februari van 13u tot 17u

zaterdag 6 februari van 9u tot 13u

extra dag op woensdag  10  februari van 13u tot 17u

 

 

 

Start academiejaar

Je wordt verwacht op dinsdag 15 september 2020 op Campus Hertogstraat, Hertogstraat 178, 3001 Heverlee.

Programma

16u30 welkom met soep op de stoep
17u15

Algemene inleiding: toelichting visie + organisatie

18u30 ICT-faciliteiten
   
19u30 Programma vastleggen
20u30 Kennismaking met studentengroep en studentencoach
22u einde

 

Start in september gemist?

STARTEN IN SEMESTER 2 op zaterdag  30 januari 2021 of dinsdag 9 februari 2021

infommoment voor de starters in semester 2

We  verwachten  je op dinsdag 26 januari 2020 om 18u voor een algemene toelichting.

Voor de instromers in semester 2 wordt er een crash course ingericht. Deze module bereid je voor op de praktijk in semester 2. Ze wordt gespreid over 3 dagen + 1 extra dag voor studenten met een pedagogische bekwaamheid: Indien je nog geen praktijk wenst op te nemen in semester 2 starten de contactmomenten op dinsdag 9 februari.

CRASH COURSE: VOORBEREIDING PRAKTIJK SEMESTER 2

zaterdag 30 januari van 9u tot 13u

woensdag 3 februari van 13u tot 17u

zaterdag 6 februari van 9u tot 13u

extra dag op woensdag  10  februari van 13u tot 17u

Studeren met het vlaams opleidingsverlof

Iedere werknemer die voor minstens 50 % tewerkgesteld is in de privésector in Vlaanderen, heeft het recht om afwezig te zijn van het werk met behoud van loon om een opleiding te volgen. Elke voltijdse werknemer heeft per academiejaar recht op maximum 125 uren Vlaams opleidingsverlof. Werk je deeltijds? Dan wordt het maximum van 125 uren herberekend in overeenstemming met je tewerkstellingspercentage.

Werknemers krijgen maximaal 4u Vlaams opleidingsverlof per studiepunt. Voor een graduaatsopleiding is dit 6u per studiepunt tot en met academiejaar 2021-2022.

Creditcontracten komen in aanmerking voor 4 uren per studiepunt. Examencontracten komen niet in aanmerking.

Een regelmatige aanwezigheid tijdens de contacturen is niet vereist, wel een deelname aan het examen.

Bezorg je attest van inschrijving vóór 31 oktober of binnen de 15 dagen na inschrijving aan je werkgever.

Meer informatie over het VOV(Vlaams opleidingsverlof) vind je hier.

Opleidingscheques

Indien je opleidingscheques hebt aangevraagd, kan je dit bedrag in mindering brengen op je overschrijving. Zodra je de opleidingscheques ontvangen hebt, kan je ze indienen (op datum en ondertekend). Via deze link krijg je meer informatie over de regelgeving en de aanvraagprocedure.

Basiskennis Frans niet voldoende?

Als uit de instaptoets blijkt dat je basiskennis Frans onvoldoende beheerst, dan kan je je inschrijven voor een zomercursus Frans voor nieuwe studenten Bachelor Lager Onderwijs. Deze zomercursus wordt georganiseerd door het Centrum voor Levende Talen Leuven (CLT).

Zomercursus Frans voor eerstejaarsstudenten Bachelor Lager Onderwijs

Indien je op eigen houtje je basiskennis wil bijspijkeren kan je volgende referentiewerken consulteren:

  • Grammaire trajet (uitgeverij Pelckmans), eventueel met bijhorend oefenboek exercices trajet (édition revue)
  • vocACTION (niveau A2) (uitgeverij Pelckmans)