Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Lager Onderwijs (Werken en studeren):

flexibel traject heverlee (flllex)

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging? Droom je ervan om als leraar lager onderwijs kinderen te helpen groeien? Denk jij - net als wij - na over wat goed onderwijs kan zijn voor alle kinderen? Kan je je eigen leerproces uitstekend zelfstandig organiseren? En heb je een bachelor- of masterdiploma op zak?

We vragen aan jou om je hele persoon aan te spreken, om kennis en vaardigheden te onderwijzen vanuit geloof in de toekomst van de kleine en de grote wereld en vanuit belangstelling voor wat kinderen beweegt en kan doen bewegen. 

Zie je dat zitten? Dan is het flexibel traject van de bachelor Lager Onderwijs zeker iets voor jou. Lees verder en neem bij vragen contact op met katrin.ceulemans [at] ucll.be

er zijn 3 OPTIES

Jouw programma wordt bepaald op basis van je vooropleiding en eventuele vrijstellingen

1. FLLLEX 2.1 & 2.2

Heb je een bachelor/masterdiploma zonder onderwijsbevoegdheid? 
Dan volg je een tweejarig studietraject van max. 120 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

studieprogramma (kolom 1) ects-fiches


2. flllex 1 bako

Heb je een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het kleuteronderwijs? 
Dan volg je een eenjarig studietraject van max. 60 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

studieprogramma (kolom 2) ects-fiches


3. flllex 1 baso/slo

Heb je een bachelor/masterdiploma met onderwijsbevoegdheid in het secundair onderwijs? 
Dan volg je een studietraject van anderhalf jaar van max. 90 studiepunten, of meer gespreid als je deeltijds wil studeren.

studieprogramma (kolom 3) ects-fiches

 

nieuw voor werkzoekenden

Vanaf september 2021 kunnen werkzoekenden het flexibel traject voor lager onderwijs volgen met een VDAB-contract.

Download de informatieflyer

 

"Je verwerft de nodige kennis van alle leergebieden van de lagere school en van leergebiedoverstijgende thema's. "

Katrin Ceulemans

Veelgestelde vragen

De lessen vinden plaats op Campus Hertogstraat in Heverlee op:

  • dinsdag tussen 17.45 en 22.00 u.
  • woensdag tussen 14.00 en 20.15 u. 
  • zaterdag tussen 8.45 en 13.00 u. (even weken on campus - oneven weken online)

Is deze opleiding haalbaar in combinatie met voltijds werken?

We krijgen vaak de vraag van kandidaten of het haalbaar is om voltijds te werken in combinatie met de opleiding. In het document hieronder vind je een advies om studeren en werken in het flexibel traject te combineren. Hierbij houden we geen rekening met een gezinscontext en andere activiteiten. 

werken en studeren combineren, haalbaar?

Werknemers in de privésector hebben onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van het betaald educatief verlof).  Neem een kijkje op Vlaams opleidingsverlof | Vlaanderen.be voor alle details.

 

Hoe worden de stages georganiseerd?

De organisatie en de duur van je stage hangt af van je vooropleiding. De stages vinden plaats tijdens de schooluren en kan je, indien wenselijk, binnen de eigen werkcontext organiseren. 

stage-aanpak

 

Wanneer zijn de examens?

De schriftelijke en mondelinge contactexamens worden georganiseerd tijdens de zittijd van januari en juni. Er is een tweede examenkans mogelijk in augustus/september.

 

Welke vrijstellingen kan ik krijgen?

Op basis van je vorige opleiding kan je voor een opleidingsonderdeel een vrijstelling krijgen. Dat betekent dat je geen examen moet afleggen van dat opleidingsonderdeel om je diploma te behalen.

check de vrijstellingstabel

 

Kan je werken in het lager onderwijs zonder een bewijs van pedagogische bekwaamheid?

Met een bachelor of master diploma beschik je over een 'ander' bekwaamheidsbewijs en kan je al solliciteren voor het ambt van onderwijzer. Als je zonder een pedagogische bekwaamheid tewerkgesteld wordt in het onderwijs en ondertussen start met de Educatieve Bachelor Lager Onderwijs, wordt de salarisschaal gunstig aangepast. We stelden deze vraag ook aan de Minister van Onderwijs. Het volledige antwoord lees je in deze brief.

 

Kan ik mijn anciënniteit meenemen naar het onderwijs?

In dit artikel in Klasse lees je een antwoord op je vraag.

 

Hoeveel bedraagt het studiegeld?

Neem een kijkje www.ucll.be/studiegeld.

Veel studenten komen in aanmerking voor Vlaamse opleidingscheques. Dit zijn een digitaal betaalmiddel waarmee je als werknemer je persoonlijk aandeel in de directe kosten van je opleiding kan betalen. Het bedrag aan opleidingscheques bedraagt maximum 500 euro per academiejaar, waarvan  250 euro  eigen aandeel en 250 euro tussenkomst van de Vlaamse overheid. Lees hier meer over opleidingscheques.

 

Kan ik deze opleiding volgen als werkzoekende?

Zeker! Scholen smeken om leraren lager onderwijs. 

  • De opleiding is gratis voor wie als volledig niet-werkende werkzoekende bij VDAB is ingeschreven. Je betaalt geen inschrijvingsgeld en krijgt een forfaitair bedrag waarmee je het studiemateriaal kan aankopen. Deze kosten zijn ten laste van VDAB.
  • Je behoudt je uitkering gedurende de ganse opleiding, behalve wanneer je gezinssituatie verandert.
  • Je verplaatsingskosten verbonden aan de lessen en stages, worden door VDAB vergoed, hetzij door het verschaffen van een busabonnement, hetzij door een financiële tussenkomst van €0,15/km bij gebruik van een vervoermiddel anders dan de bus.
  • Terugbetaling van de kosten verbonden aan de opvang van kinderen tijdens de les-en stage uren. Dit gebeurt mits voorlegging van een factuur.
  • Gratis ongevallenverzekering van en naar de leslocatie en de stageplaats.

Lees meer in onze informatieflyer, en contacteer amber. hanssens [at] vdab.be.


bEN JE ER KLAAR VOOR? Wat nu? 


 Stap 1: Plan een intakegesprek

Je hebt een gesprek met de instroombegeleider, Katrin Ceulemans (katrin.ceulemans [at] ucll.be) of Nadine Bongaerts (nadine.bongaerts [at] ucll.be). Je kan je inschrijven voor  een instroomgesprek tijdens één van de  infodagen.  Laat je gegevens achter en we ontmoeten elkaar op de campus. Tijdens een online infodag maken we op voorhand een afspraak met jou om te videobellen. 

Extra infomoment: Op donderdag 20 januari 2022  tussen  17u30  en 21u30 kan je een afspraak om te videobellen . Schrijf je in via de afsprakenplanner.


 STAP 2: diploma(‘s) hoger onderwijs

Je mailt je diploma(‘s) hoger onderwijs naar nadine.bongaerts [at] ucll.be. Aan de hand van je behaalde kwalificaties worden je vrijstellingen toegekend.


 Stap 3: Doe de instaptoets

Je maakt de digitale instaptoets lerarenopleiding (ILO). De toets voor lager onderwijs bestaat uit vier onderdelen: een test Nederlands, een test Frans, een test wiskunde (allen o.b.v. eindtermen lager onderwijs) en een test die peilt naar je leercompetenties en motivatiekenmerken. Is je resultaat goed of slecht? Dat maakt niet uit voor je inschrijving. Al geeft het wel een beeld van je startniveau. Zo weet je waar je staat: waar liggen je sterktes en wat beheers je minder? Daar werken we dan samen aan. Het ‘bewijs van deelname’ dat je downloadt nadat je toetsonderdelen hebt afgelegd, heb je nodig om je te kunnen inschrijven.

instaptoets lerarenopleiding


 Stap 4: Schrijf je in aan UCLL

De volgende stap is het in orde maken van je inschrijving, dit kan zowel  online als op de campus.

 informatie inschrijving


 Stap 5: Kom naar het opstartmoment

Je wordt verwacht op de startdag van onze opleiding op dinsdag 21 september om 17.00u voor een algemene toelichting en kennismaking. 

Meer info om te starten in semester 2